Viewing articles tagged 'blogspot'

 Menggunakan nama domain sendiri di blogger/ blogspot

Pilih "setting" > Publishing > Custom Domain > Switch to advanced settings,...