Data Centre Power Maintenance.

Please be informed that our Data Centre provider will conduct PDU (Power Distribution Unit) upgrade on 12th June 2021 – Saturday

Details of Maintenance

Maintenance Start Date/Time: 12/06/2021 02:00:00
Maintenance End Date/Time: 12/06/2021 06:00:00
Maintenance Window: 4 Hours
Estimated Outage: 2 Hours

Due to high demand of power usage since last year, both power sources A & B
will be upgraded during this maintenance to ensure the stability of supply to customers' equipment. 

Source A - Serdang Power Station
Source B - Kapar Power Station

DataKL Support Team

======================================

Dimaklumkan bahawa penyedia Pusat Data kami akan melakukan peningkatan keupayaan PDU (Unit Pengagihan Kuasa) pada 12 Jun 2021 - Sabtu

Perincian Penyelenggaraan
Tarikh / Masa Mula Penyelenggaraan: 12/06/2021 02:00:00 PAGI

Tarikh / Masa Tamat Penyelenggaraan: 12/06/2021 06:00:00 PAGI
Anggaran Masa Tergendala  : 2 JAM

Oleh kerana permintaan penggunaan tenaga yang tinggi sejak tahun lalu, kedua-dua sumber kuasa A & B
akan dipertingkatkan untuk memastikan kestabilan bekalan ke peralatan pelanggan.

Sumber A - Stesen Janakuasa Serdang
Sumber B - Stesen Janakuasa KaparTuesday, June 8, 2021

« Back